BUHARA CHECK-UP

Özel Buhara Hastanesi Check-Up Hizmetleri Birimi olarak 2022 yılında yapılan check-up hizmetleri sonucunda check-up yaptıran her 100 hastanın 48.4’ünde daha önce tanısı konulmamış hastalıklar tespit etmenin gururunu yaşıyoruz.

KAPSAMLI CHECK-UP PAKETİ - Kadın

Muayeneler

Uzman doktorlarımızın detaylı muayenesi
ve analizi

 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayanesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kadın Doğum Muayenesi
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Muayenesi
 • Diş hekimi muayenesi (diş tabibi)
 • Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Diyetisyen Görüşmesi

Tetkikler

Alanının en iyi cihazları ile
hızlı ve kesin sonuç tetkikler

 • Akciğer PA
 • Boyun US (Tiroid USG)
 • Tüm Abdomen US
 • Mamografi ( 40 yaş üstü)*
 • Meme USG (40 yaş altı)*
 • EKG
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)
 • Vücut Kompozisyon Saptaması
 • Solunum fonksiyon testleri
*40 yaş üzeri olmanız durumunda mamografi, 40 yaş altı olmanız durumunda meme US çekimi yapılır.

Kan Tahlilleri

Vücudunuzun kimyasını
detaylı kan testleri ile ölçüyoruz

 • Hemogram
 • Alanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)
 • Aspartat transaminaz (AST) (SGOT)
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • C-Reaktif protein (CRP)
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Glukoz
 • Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
 • insülin
 • Sodyum (Na)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Potasyum(K)
 • Kan üre azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • Albümin
 • TSH
 • Alkalen fosfataz
 • Laktik Dehidrogenaz (LDH)
 • LDL kolesterol
 • HDL kolesterol
 • Trigliserid
 • Kolesterol
 • Serbest T4
 • Üre
 • Ürik asit
 • İdrar mikroskobisi (TİT)
 • İdrar tetkiki (tam otomatik tarama amaçlı)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • CA-15-3
 • CA-125
 • CA-19-9
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Vitamin B12
 • Sedimentasyon
 • Servikal veya vajinal sitoloji
 • FSH

Muayeneler

Uzman doktorlarımızın detaylı muayenesi
ve analizi

 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayanesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Muayenesi
 • Diş hekimi muayenesi (diş tabibi)
 • Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Diyetisyen Görüşmesi

Tetkikler

Alanının en iyi cihazları ile
hızlı ve kesin sonuç tetkikler

 • Akciğer PA
 • Boyun US (Tiroid USG)
 • Tüm Abdomen US
 • EKG
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)
 • Vücut Kompozisyon Saptaması
 • Solunum fonksiyon testleri

Kan Tahlilleri

Vücudunuzun kimyasını
detaylı kan testleri ile ölçüyoruz

 • Hemogram
 • Alanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)
 • Aspartat transaminaz (AST) (SGOT)
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • C-Reaktif protein (CRP)
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Glukoz
 • Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
 • insülin
 • Sodyum (Na)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Potasyum(K)
 • Kan üre azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • Albümin
 • TSH
 • Alkalen fosfataz
 • Laktik Dehidrogenaz (LDH)
 • LDL kolesterol
 • HDL kolesterol
 • Trigliserid
 • Kolesterol
 • Serbest T4
 • Üre
 • Ürik asit
 • İdrar mikroskobisi (TİT)
 • İdrar tetkiki (tam otomatik tarama amaçlı)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • CA-19-9
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Vitamin B12
 • Sedimentasyon
 • Prostat spesifik antijen (PSA)

Muayeneler

Uzman doktorlarımızın detaylı muayenesi
ve analizi

 • Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Çocuk Hastalıkları Muayenesi
 • Diş hekimi muayenesi (diş tabibi)
 • Diyetisyen Görüşmesi

Tetkikler

Alanının en iyi cihazları ile
hızlı ve kesin sonuç tetkikler

 • Abdomen US, tüm

Kan Tahlilleri

Vücudunuzun kimyasını
detaylı kan testleri ile ölçüyoruz

 • Alanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)
 • Aspartat transaminaz (AST) (SGOT)
 • CRP kantitatif
 • Ferritin
 • Folat
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Glukoz
 • Hemogram
 • Kalsiyum (Ca)
 • Kan üre azotu (BUN)
 • Klor (Cl)
 • Kreatinin
 • Kültür, Idrar
 • Laktik Dehidrogenaz (LDH)
 • Magnezyum
 • Potasyum
 • Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)
 • TSH
 • Vitamin B12
 • Çinko
 • Ürik asit
 • İdrar mikroskobisi (TİT)
 • 25-Hidroksi Vitamin D

Muayeneler

Uzman doktorlarımızın detaylı muayenesi
ve analizi

 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi

Tetkikler

Alanının en iyi cihazları ile
hızlı ve kesin sonuç tetkikler

 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • BT, toraks *
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)
 • Solunum fonksiyon testleri
 • Akciğer Grafisi P.A. (Tek yön)
 • Kardiyovasküler stress test (EFOR)
*Doktorunuz röntgen sonucunuzu değerlendirdikten sonra uygun görürse çekim yapılır.

Kan Tahlilleri

Vücudunuzun kimyasını
detaylı kan testleri ile ölçüyoruz

 • CRP kantitatif
 • HDL kolesterol
 • Kolesterol
 • Kreatinin
 • LDL kolesterol
 • Sedimentasyon
 • Hemogram
 • Trigliserid
 • Troponin
 • D-dimer
CHECK-UP RANDEVU AL

CHECK-UP Hakkında Sorular

1.Neden Check-Up yaptırmalıyım?

Günümüzde temel sağlık sorunlarının büyük bir bölümü kronik hastalıklardan oluşmaktadır. Kronik hastalıklar birdenbire ortaya çıkmak yerine yavaş yavaş gelişirler. Bu nedenle şikâyet belirtinizin olmaması sağlık probleminizin olmadığı anlamına gelmez. Bazı hastalıklar semptom verdiğinde tedavi için çok geç kalınmış olabilir. Erken teşhis için yılda 1 kere check-up yaptırmak çok büyük bir önem taşır.

2.Kimler Check-Up yaptırmalıdır?

Check-up işlemleri için yaş kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak yaş ilerledikçe check-up yaptırma sıklığı da artırılmalıdır. Özellikle 40 yaş üzeri bireylerin yılda en az 1 kere check-up yaptırması önerilir.

3.Check-Up randevuma gelirken nelere dikkat etmeliyim?

 • Fiziksel aktivite gerektiren tetkikler için rahat kıyafetler tercih edin.
 • Daha önceden yaptırmış olduğunuz tahlil ve tetkikleri beraberinizde getirin.
 • Check-up’a gelmeden önceki 12 saat boyunca hiçbir şey yemeyin ve içmeyin.
 • Kadınlar için menstrüasyon (regl) dönemleri check-up için uygun değildir, regl döneminizdeyseniz randevunuzu erteleyin.
 • Check-up’a gelmeden önceki 3 gün boyunca alkol tüketmeyin.
 • Devam eden grip, nezle vb. bir rahatsızlığınız varsa check-up randevunuzu erteleyin.
 • Hamileyseniz ya da gebelik şüpheniz varsa bu durumu check-up yaptırmadan önce mutlaka belirtiniz.

4.Kapsamlı Check-Up Paketi ile hangi hastalıklara tanı konulabilir?

 • Astım, tüberküloz, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi solunum sistemi hastalıkları
 • Parkinson, Alzheimer gibi sinir sistemi hastalıkları
 • Crohn, ülser, reflü gibi sindirim sistemi hastalıkları
 • Ritim sorunları, kalp enfeksiyonu, doğuştan kalp kusurları, koroner arter hastalığı gibi kalp damar hastalıkları
 • Guatr, hipotiroidi, hipertiroidi gibi tiroit bezi hastalıkları
 • Hipertansiyon (yüksek tansiyon)
 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Osteoporoz (kemik erimesi)
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Böbrek yetmezliği
 • Karaciğer yetmezliği
 • AIDS
 • Obezite
 • Yüksek kolesterol
 • Göz hastalıkları
 • Kanser
 • Diş ve diş eti hastalıkları

5.Buhara’da Kapsamlı Check-Up Süreci Nasıl İlerler?

Hastanemiz bünyesinde Check-up işlemleri için oluşturulmuş özel bir birim bulunmaktadır. Check-up hizmetleri birimi check-up ile ilgili tüm süreçlerinizde sizlere refakat eder ve sizlerle bire bir ilgilenir.

 • Check-up yaptırmak için hastanemize herhangi bir mecradan başvurduğunuzda check-up birimi çalışanları tarafınıza ulaşıp sizleri Check-up paketlerimiz ile ilgili bilgilendirir, sorularınızı yanıtlar. Dilediğiniz güne Check-up randevunuz oluşturulur.
 • Check-up randevu gününüz geldiğinde kişiselleştirilmiş bir check-up süreci için sizden anamnez formunu doldurmanız istenir.
  Bu forma :
  • Mevcut şikayetlerinizi
  • Kronik/Kalıtsal hastalıklarınızı
  • Ailenizdeki kronik/kalıtsal hastalıkları
  • Geçirmiş olduğunuz operasyonları
  • Devamlı kullandığınız ilaçları
  • Alışkanlıklarınızı
  yazmanız istenir.
  Anamnez formuna yazdığınız bilgiler ışığında check-up paketinize ekstra muayeneler ya da tahlil-tetkikler eklenir. Formda belirttiğiniz bilgiler ışığında check-up işlemleriniz şekillenir.
 • 9 branşta muayene, 40 laboratuvar tetkiki, 4 radyolojik tetkik, 2 kardiyolojik tetkik ve 2 ölçümden oluşan tüm check-up sürecinizde check-up birimi çalışanlarımız sizlere eşlik eder.
 • Check-up işlemleriniz bittikten sonra sonuç gösterme işlemleriniz başlar. Bu süreçte de check-up birim personellerimiz sizlere eşlik eder. Check-up dosyanıza hekimlerimizin yorumları ve tahlil tetkik sonuçlarınız yerleştirilir. Eğer tedavi görmeniz gerekiyorsa gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeler yapılır.