TIBBİ BÖLÜMLER

Ameliyathane

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Göğüs Cerrahisi, Kulak-Burun-Boğaz, Plastik Cerrahi, Üroloji, Göz Bölümlerine ait anestezi uygulamaları bu konularda deneyimi olan anestezi doktorları tarafından yapılmaktadır. Bunun dışında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı olarak, hastanemizde MRI’da, tomografide, HSG’de, gastroenterolojik girişimlerde, obstetrik ve jinekolojik küçük müdahalelerde, doğumhanede hizmet vermekteyiz.

Anestezi Uygulamaları

Hastanemizde hastaların ve ameliyatların özelliğine göre değişebilen anestezi yöntemleri uygulanır. Bunun için her hasta öncelikle anestezi polikliniğinde ya da yattığı serviste ameliyat öncesi bir anestezi uzmanı tarafından değerlendirilerek ameliyata hazırlanır.

Genel Anestezi

Hayati fonksiyonlarda değişiklik olmadan geçici olarak bilinç kaybı, ağrı duyusunun kaybı (analjezi), reflekslerin kaldırılması ve hareketsizlik sağlanır. Bu amaçla kullanılan değişik türde anestezik ve analjezik ilaçlar vardır ve bunlar anestezi uzmanının denetiminde kullanılır. Genel anestezi süresi ameliyatın süresine göre rahatlıkla uzatılabilir. Ameliyatın bitmesini takiben anestezik ilaçlar kesilerek hasta birkaç dakika içerisinde uyandırılır.

Rejyonal (Bölgesel) Anestezi

En sık uygulanan yöntemler santral bloklar (epidural, spinal anestezi, her ikisinin aynı anda yapıldığı kombine spinal epidural anestezi) veya periferik bloklardır. (Aksiller blok [kol], femoral blok [bacak] v.s.) Ameliyatın yerine ve türüne göre bu işlemler uygulanabilmektedir. Hastanın bilinci genel anestezideki gibi kaybolmaz, her şeyin farkındadır fakat ağrı duyusu ortadan kalkmıştır. Epidural anestezi doğum ağrılarının önlenmesinde de kullanılmaktadır.

Sedasyon-Analjezi Uygulamaları

Lokal anestezi desteğiyle yapılacak küçük cerrahi girişimlerde ve tanıya yardımcı olacak ağrısız girişimler ve tetkik amaçlı girişimlerde (MR, Endoskopi, vb.) hastayı rahatlatmak, sakinleştirmek, korkularını gidermek için gereken ilaçların damar yolu ile verilmesi yöntemidir.

Ameliyat

Anestezi Sonrası İzlem

Ameliyat bitip, hasta uyandırıldıktan sonra uyanma ünitesine geçilir. Burada hastanın hayati fonksiyonları sürekli takip edilerek servisteki odasına gönderilinceye kadar yakından izlenir.

-Son Güncelleme:20.03.2022

Bölüm Doktorlarımız