TIBBİ BÖLÜMLER

Acil Servis

Hastanemiz acil servis ünitesinde 24 saat acil tıp konusunda deneyimli uzman ve pratisyen hekimler tarafından hizmet verilmektedir. Kısa süreli müşahedeler, yoğun bakım ön hazırlığı, travma ve genel yaralanmalar gibi tüm acil müdahaleleri başarıyla uygulayacak deneyimli kadro ve gerekli teknik donanım hastanemiz acil servisinde mevcuttur.

Modern tıbbi cihazları ile donatılmış olan acil servisimizde 24 saat boyunca laboratuar tahlillerinin ve radyolojik tetkiklerin yapılması mükündür. Hastanemiz acil servisine başvuruda bulunan her hasta acil servis doktoru ve hemşiresi tarafından değerlendirilmekte, uygun tetkik ve tedavisi hemen yapılmakta, konsültasyon gerekiyorsa ilgili branş hekiminin zaman kaybetmeksizin duruma müdahale etmesi sağlanmaktadır.

Acil servis ünitesi, ilk müdahale için her türlü ekipmana, doktora ve teknisyen kadrosuna sahip ambulans hizmetleri ile desteklenmektedir. Acil durumlarda 24 saat göreve hazır durumda olan ambulans ekibi, derhal harekete geçecek şekilde hazır bulunmaktadır. Hastaya ulaşıldığı zaman gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra en güvenli ve seri şekilde hastaneye transferi sağlanmaktadır.

Verilen Hizmetler


* 24 saat hizmete hazır birimlerden biri olan Acil Servis, geniş muayene bankoları, acil ilk müdahalenin yapılabileceği tedavi alanları ve acil yardım konusunda eğitimli kadrosu ile acil müdahale bölümünde, kaza sonucu her türlü yaralanma, yanık, kırık gibi cerrahi müdahaleler de dâhil olmak üzere tüm dâhili branşlarda da acil ilk müdahale yapılmaktadır. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış bulunan acil ünitesinde uzman sağlık kadromuzla hızlı ve etkin müdahalelerle hastalara yaşam güvencesi sağlanmaktadır.

Çalışma Saatleri: 7/24

HASTANEYE BAŞVURDUĞUNUZDA :

Alerji olduğunuz bir ilaç var ise bunu doktorunuzabildiriniz.

Bağlı olduğunuz kurumun evraklarını yanınızda bulundurunuz.

Eğer yanlış olarak aldığınız ilaç varsa ilacın adını veya kutusunu yanınızda bulundurunuz.

-Son Güncelleme:20.03.2022

Bölüm Doktorlarımız