TIBBİ BÖLÜMLER

Beyin Ve Sinir Cerrahi

Spinal Patolojiler ( Omurga hastalıklarının Cerrahisi )

Servikal ve lomber disk hernisi ( Mikrodiskektomi yöntemi ile bel fıtığı ve boyun fıtığı )

Spinalstenoz ( Omirilik kanal darlığı )

Spondilolistesiz ( Bel Kayması )

Omurga kırıkları ( Bel, boyun ve sırt omurga kırıkları )

Omurga stabilizasyonu gerektiren diğer ameliyatlar ( Omurganın vida sistemi ile sabitlenmesi )

Omurga ve omirilik tümörleri

Kompleks omurga cerrahisi

Tuzak nöropatileri (Sinir Sıkışmalarının Ameliyatları )

Karpal tünel sendromu ( El bileğinde sinir sıkışıklığı )

Ulnar sinir tuzaklanması (Dirsekte sinir sıkışıklığı )

Peroneal Sinir Tuzak Nöropatisi ( Diz altındaki sinir sıkışması )

Kongenital Anomaliler ( Doğumsal Kusurlar )

Hidrosefali ( Beyinde su toplanması )

Spinabfida , Meningosel ve Meningomyelosel ( Doğumsal omirilik kanalının gelişim kusuru- Bel ve sırt bölgesinde kitle )

Kraniosinositoz ( Kafatası şekil bozukluğu )

Kafa Travmasındaki Ameliyatlar

Ekstradural ve SubduralHematomlarda ( Beyin zarı üstündeki ve altındaki kanamalar)

Kranialfraktür ( Kafatası Kırıklarının Cerrahi Tedavisi: Çökme kırıkları )

Kranioplasti Ameliyatları ( Kafatasındaki ameliyat ve kırıklara bağlı şekil bozukluklarının düzeltilmesi )

İntraserebralhemoraji ( Beyin içi kanamalar )

Beyin Tümörleri

Menengiom, Glioblastomamultiforme , Oligodentrogliom… ( Beyin hücrelerinden kaynaklı tümörler)

Beyin Metastazları (Beyine sıçrayan tümörler)

Beyin Kanamaları

Spontanintraserebral ne intraserebellarhematom ( beyin ve beyincik kanamaları )

Bel ve boyun fıtığı ameliyatlarında mikrocerrahi yöntemi: Mikrodiskektomi

Omurgaların arasında disk denilen yastıkçıklar ağırlığın eşit olarak dağılmasını ve omurga dinamiğini sağlayan yapılardır. Diskin çeşitli nedenlere bağlı olarak yırtılması sonucunda diskin omurilik kanalı ve sinir kökü kanalına girmesiyle boyun ve bel fıtığı oluşur.

Boyun fıtığı sıklıkla kolda ağrı, uyuşma, güçsüzlüğe neden olur. Omuriliğe bası yapan orta hat fıtıklarında zaman içerisinde omurilikteki hasara bağlı olarak dengesizlik, merdiven inerken zorluk çekme, yürüme bozuklukları gibi bulgulara neden olabilir.

Bel fıtığı sıklıkla bel ağrısı ve özellikle bacaklara vuran ağrıya neden olur. Bunun yanı sıra daha uzun vadede özellikle bacaklarda, ayakta uyuşma, güçsüzlük, nadiren de olsa yanma ve iğnelenme şeklinde şikâyetler görülebilir.

Bel ve boyun fıtığı hastalarının büyük çoğunluğu tıbbi tedavi ile tedavi edilebilir. Hastalığın tedavisinde fıtığın derecesine göre çeşitli aşamalar vardır. Ameliyat tüm fıtık hastalarının yüzde 5 ile 10’una gereklidir. Ancak ilerlemiş bel ve boyun fıtıklarında, ağrının hiçbir tıbbi tedaviye cevap vermemesi ve/veya nörolojik hasar olması durumunda tedavi yöntemi cerrahi olabilir. Bel ve boyun fıtığında cerrahi müdahaleye karar verilmişse, ameliyatı geciktirmemek gerekir. Gecikme sonucunda bazen felce kadar giden telafisi imkânsız bir takım problemler ortaya çıkabilmektedir.

Son 15-20 yıldır tüm dünya ile birlikte Türkiye’de bel fıtığı cerrahi tedavisinde, halk arasında “lazer veya kapalı yöntem” de denen mikrodiskektomi yöntemi geliştirilmiştir. Hastanemizde altın standart olarak kabul edilen bu ileri yöntem başarıyla uygulanmaktadır.

2 cm’lik cerrahi kesiyle, son teknoloji modern cerrahi mikroskop yardımıyla yapılmakta olan bu ameliyatlarda, gözle görülemeyen patolojiler tespit edilebilmekte, dokular son derece ayrıntılı görülerek ameliyatlar son derece hassas bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Ameliyat kesisinin küçük olması nedeniyle dokularda minimal harabiyet meydana gelmekte ve ameliyat sonrası hasta konforu üst düzeyde olmaktadır. .

Ameliyat sonrası hastalar 4-6 saat içinde ayağa kalkıp, 18-24 saat sonra evlerine gidebilmektedir. Bel fıtığı ameliyatı olan hastalar, hastaneden çıktıktan sonra on günlük yatak ve on günlük ev istirahatından sonra, günlük iş ve sosyal yaşantılarına hızla geri dönmekte, gereken durumlarda üçüncü haftadan sonra başlayan, fizik tedavi ve rehabilitasyon programı yardımıyla da uzun vadede fayda görmektedir. Boyun fıtığı ameliyatları sonrası ise on gün içinde sosyal yaşantılarına dönmeleri mümkün olmaktadır.

-Son Güncelleme:22.03.2022

Bölüm Doktorlarımız