Uzm. Dr

Fatma ÇAKMAK

Acil Tıp Uzmanı

Özgeçmiş
Branş
 • Acil Servis

Eğitim

Çalıştığı Kurumlar
 • 2022- Devam Özel Buhara Hastanesi
 • 2020‐2022 Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Erzurum Şehir Hastanesi) (Mecburi Hizmet)
 • 2015‐2020 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Acil Tıp Anabilim Dalı
 • 2011‐2015 Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar

Bilimsel Yayınlar
 • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası (04‐06 Mart 2014)
 • Editör Ve Yazar 7. Eğitim Semineri 3 Haziran 2015‐ Erzurum
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Teknikleri (30 Nisan 2016)
 • Introduction To Clinical Trials Planning‐ Analyzing‐ Reportıng (Autumn 2015/turkey)
 • Akut İnmede Endovasküler Tedavi Senpozyumu 04 Haziran 2016‐ Erzurum
 • Mekanik Ventilasyon Kursu 24 Aralık 2016‐ Erzurum
 • Temel Utrasonografi Kursu 04 Kasım 2017‐ Erzurum
 • Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Önlenmesi Program Ve Eylem Planı 15‐17 Kasım 2017‐ Erzurum
 • Epat Advanced Trauma Course 01‐02 February 2018 Simulation Center Of Gaziantep University
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 20 Eylül 2021 – 01 Ekim 2021 Elazığ
 • Acilin Öyküsü Yarışması Birincisi (Ömürden Bir Parça) Xıı.ulusal Acil Tıp Kongresi
 • 3rd Intercontinental Emergency
 • Medicine Congress
 • 3rd International Critical Care And Emergency Medicine Congress Bildiri Kitabı 19 ‐ 22 Mayıs
 • 2016 Antalya
 • Kongre Sunum Yarışması Birinciliği
 • Xıv.ulusal Acil Tıp Kongresi
 • 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress
 • 5th International Critical Care And Emergency Medicine Congress 19 ‐ 22 Nisan 2018 Antalya
 • 60. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (Eğitici)
 • Erzurum
 • 2021 İleri Kardiyak Yaşam Desteği Katılımcı Sertifikası
 • 2021 İleri Kardiyak Yaşam Desteği Eğitici Sertifikası
 • 2022 Yoğun Bakım Ve Kritik Hasta Bakım Kursu Sertifikası