Uzm. Dr.

Bülent ALIM

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

Branş
 • Fizik Tedavi

Eğitim
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005-2011
 • Cumhuriyet Üniversitesi - Uzmanlık Eğitimi 2012-2016

Çalıştığı Kurumlar
 • Erzurum 112 Acil Sağlık Hizmetleri 2011-2012
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ftr Abd 2012-2016
 • Bayburt Devlet Hastanesi Ftr 2016-2017
 • Siirt Özel İbn-i Sina Hastanesi Ftr 2018-2021
 • Erzurum Özel Buhara Hastanesi Ftr 2021-

Kurs ve Sertifikalar
 • Sağlık Bakanlığı Kupa Uygulama Sertifikası 2017
 • Sağlık Bakanlığı Ozon Uygulama Sertifikası 2018
 • Klinik Nöralterapi Eğitimi 2016-2017 ( Nöralterapi Derneği)
 • Kinesiotaping Kursu 2013 (Türkiye Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Derneği)
 • Kupa/hacamat Kursu 2013 (Anakara Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Derneği)
 • Proloterapi Ve Modifiye Rejeneratif Teknikler İle Vakalara Yaklaşım Kursu 2020 (İntegratif Tıp Derneği)
 • Alt Ve Üst Ekstremitenin Ultrasonografik Görüntülemesi Kursu 2014
 • Prp Ve Cgf- Otolog Tedaviler-plazma Jel- Kök Hücre Tedavileri Kursu 2019
 • Romatolojide Direkt Grafi İle Ayırıcı Tanı Kursu 2016 (6. Ulusal Vakalar İle Romatoloji Eğitim Sempozyomu)
 • Röntgen Ve Mrg Kursu 2013 (3. Ulusal Vakalar İle Romatoloji Eğitim Sempozyomu)

Bilimsel Yayınlar
 • Serum Cortisol And Dehydroepiandrosterone-sulfate Levels After Balneotherapy And Physical Therapy İn Patients With Fibromyalgia Karadağ M Adalı Ms Tuncay B Alim... - Saudi Medical 2016 Ncbi.nlm.nih.gov
 • The Case Of Reactive Arthritis Secondary To Echinococcus İnfestation Balım S Cetinel Ma Servi F Bostancı... - Case Reports İn ... 2017 Hindawi.com
 • Fibromiyalii Hastalarında Serum Kortizol Düzeyinin Depresyon İle İlişkisi M Semiz A Karadağ A Bülent... - Mustafa Kemal 2014 - Dergipark.org.tr
 • Unexpected Complication Associated With Balneotherapy: Skin And Soft Tissue İnfection B Alım F Bostancı Ma Servi S Cetinel... - Aıp Conference 2017 - Aip.scitation.org